Hoe komt het dat de huid beter beschermd is na een zonnebankkuur?

Hoe komt het dat de huid beter beschermd is na een zonnebankkuur?

In het voorgaande is verteld hoe pigmentvorming plaats vindt. Pigment beperkt de schadelijke effecten van UV op het goed functioneren van de huidcellen. Het is dus een natuurlijk beschermingsmiddel van ons lichaam. Als de huid gebruind is, dringt bovendien iets minder UV de huid door, maar dit biedt nauwelijks bescherming tegen zonnebrand of effecten op lange termijn.

Naast pigmentatie, is er nog een effect dat qua bescherming veel belangrijker is, namelijk huidverdikking. Huidverdikking ontstaat alleen onder invloed van UVB. Door de verdikking dringt de UV-straling minder diep in de huid door en geeft wat dit betreft meer bescherming dan pigmentatie. Het laten 'wennen' van de huid aan bijvoorbeeld zonnestraling houdt in, de huid geleidelijk laten verdikken en bruinen. Dit duurt enige dagen tot weken. Verdikking en pigmentatie verdwijnen weer wanneer de huid niet meer regelmatig aan UV-straling wordt blootgesteld.

Reserveer nu en bel onmiddellijk op +32 (0)16 25 90 54

of schenk een waardebon