Veilig bruinen!

Veilig bruinen!

Verbranding (of erytheem) en pigmentatie worden vaak in één adem genoemd, omdat gedacht wordt dat beide effecten in de huid door hetzelfde mechanisme veroorzaakt worden. Dit is een misvatting want verbranden en bruinen worden door verschillende mechanismes veroorzaakt! Dus: zonnebrand is niet gelijk aan bruin worden nadien!!!

Bij verbranding wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen verbranding door UVB en verbranding door UVA. Bij verbranding door UVB ontstaan er in de opperhuid stoffen die langzaam doordringen tot de bloedvaten in de lederhuid. Daar treedt dan een verwijding van de bloedvaten op, waardoor we er roder uitzien. Dit proces duurt wel even nadat de huid met UVB bestraald is. Vandaar dat het wel 8 tot 24 uur kan duren voor u het merkt dat u verbrand bent. De waarschuwing voor opgelopen zonnebrand komt dus eigenlijk een dag te laat!

Ook UVA kan erytheem of roodheid geven, maar dat is weer een ander mechanisme. UVA kan immers direct tot in de lederhuid doordringen en zo de bloedvaten verwijden, zonder tussenkomst van een stof. Nu is het wel zo dat er gemiddeld 1000x meer UVA nodig is dan UVB om te verbranden. Verbranding is zeer gevaarlijk en kan op lange termijn ernstige huidproblemen veroorzaken (vroegtijdige huidveroudering, huidkanker,...). Zeker tijdens de kinderjaren moet men verbranding altijd voorkomen!!!

UV-straling kan naast zonnebrand ook pigmentatie opwekken, of het 'bruin worden'. Dit dankzij de pigmentcellen (of melanocyten) in onze huid. Deze cellen zijn in staat pigmentkorrels (melanosomen) te vormen. Hoe raar het ook mag klinken, iedereen, blank of zwart, heeft hetzelfde aantal pigmentcellen in de huid. Maar afhankelijk van de aangeboren huidskleur zijn de pigmentcellen in de huid meer of minder actief (maken ze meer of minder pigmentkorrels). Vandaar dat zwarte veel donkerder kunnen worden dan blanke mensen.

De pigmentkorrels doorgaan verschillende stadia vanaf de aanmaak in de pigmentcellen tot ze de opperhuid bereiken, vandaar dat het dus ook wel eventjes duurt eer een bruine kleur optreedt. Bij lichtere huidtypes doorgaan de korrels minder stadia (ze zijn minder actief) dan bij donkere huidtypes, vandaar dus het kleurverschil.

Bovenstaand proces van pigmentatie wordt daarom ook wel vertraagde pigmentatie genoemd en wordt veroorzaakt onder invloed van UVB. Bruin verkregen door dit pigmentatieproces is veel duurzamer dan het bruin verkregen door directe pigmentatie (onder invloed van UVA). Deze directe pigmentatie biedt geen enkele bescherming tegen de zon en is van voorbijgaande aard. Het kan binnen enkele minuten na bestraling met UVA ontstaan, maar ook binnen enkele uren verdwenen zijn. De kleur is een beetje grijs-bruin en is vooral te zien bij mensen die al enig pigment in de huid hebben zoals huidtype 3 en 4. Een huidtype 2 laat dit alleen zien wanneer voorbestraling heeft plaatsgevonden. Het mechanisme van directe pigmentatie is niet volledig bekend, men neemt aan dat het een soort van oxidatie is van nog ongekleurd pigment onder invloed van UVA.

Kort samengevat:

Directe pigmentatie

Vertraagde pigmentatie

-verschijnt binnen enkele minuten
-verdwijnt na enkele uren
-soort oxidatie van pigment door UVA
-biedt geen bescherming tegen zonnebrand
-bij hogere huidtypes of na voorbestraling

-verschijnt trager (na uren)
-toegenomen aanmaak van pigment
-vooral door UVB maar ook door UVA
-erfelijk bepaald (niet bij fototype 1)
-geeft bescherming tegen zonnebrand

Het is nu de kunst om de juiste dosis UV-straling te bepalen zodat de grens tussen bruinen en verbranden niet overschreden wordt. Deze dosis is afhankelijk van je huidtype, de kracht van de zonnebank en de duur van je zonnebankbeurt. Het is aangeraden om dus meerdere keren een korte beurt te nemen dan enkele keren en te lange beurt.

Reserveer nu en bel onmiddellijk op +32 (0)16 25 90 54

of schenk een waardebon